Wyszukiwarka
Kategorie
Producenci
Panel klienta

Email:

Hasło:

Zarejestruj się
Schowek

Produktów w schowku:

Pokaż schowek
Zobacz jak kupować na raty.
Kontakt

Magazyn
email magazyn@hadron.pl
48203922
telefon 22 663 47 58

Handlowiec 1
email marcin@hadron.pl
1061797
komórka 602 78 38 39
telefon 22 663 47 58

Handlowiec 2
email daniel@hadron.pl
48204880
komórka 698 421 000
telefon 22 663 47 58

Serwis
email serwis@hadron.pl
36501717
komórka 604 977 505
telefon 22 663 47 58

Jesteś tutaj: Główna / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego hadron.pl 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.sklep.hadron.pl, zwany dalej e-Sklepem hadron.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-Sklepie sklep.hadron.pl jest Hadron Paweł Ślubowski z siedzibą w Warszawie 01-755, ul. Krasińskiego 59 lokal 74 (zwany dalej: Sprzedawcą), REGON: 011968500, NIP: 118-037-90-70.

3. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-Sklepie sklep.hadron.pl produkty w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

4. Informacje na temat Towarów, Hadron Paweł Ślubowski zamieszcza na stronie internetowej e-Sklepu, sklep.hadron.pl lub pod linkiem prowadzącym do odpowiednich stron, nowego e-Sklepu, sklephadron.pl.

5. Ceny za poszczególne towary, HADRON Paweł Ślubowski zamieszcza na stronie internetowej e-Sklepu sklep.hadron.pl. Prezentowane na stronie internetowej www.sklep.hadron.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu sklep.hadron.pl

6. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej regulamin korzystania ze sklepu, akceptuje go, dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-Sklepu sklep.hadron.pl oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.


II. Dokonywanie zakupów

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-Sklepu sklep.hadron.pl.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (chyba, że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin realizacji/ dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

4. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.

5. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych – niezbędnych do realizacji przesyłki) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.

6. W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika e-Sklepu sklep.hadron.pl. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.

7. Sprzedawca może w przypadkach wątpliwych dokonać na własny koszt weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z zamawiającym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.


III. Cena i warunki zapłaty

1. Cena sprzedaży wynika z oferty e-Sklepu sklep.hadron.pl oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-Sklepie sklep.hadron.pl cennikiem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), ePrzelewu albo za pobraniem.

3. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.

4. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 50 1020 5558 1111 1021 4270 0082 – prowadzony przez PKO BP.

5. Cena zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto wyrażoną w walucie wybranej przez Kupującego.

6. Cena „0” (słownie zero) przy produkcie, oznacza, że produkt umieszczony jest jedynie w celach informacyjnych i reklamowych. Zakup produktu i jego cena musi być uzgodniona z działem handlowym e-Sklepu sklep.hadron.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (22) 663-47-58, przez e-mail info@hadron.pl, bądź osobiście w siedzibie sklepu HADRON Paweł Ślubowski 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 45 lokal 7.

7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.

8. Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej na życzenie Kupującego.

9. Informacja o cenie zawarta w ofercie e-Sklepu sklep.hadron.pl oraz warunki realizacji zamówienia określone niniejszym regulaminem w dacie złożenia zamówienia mają charakter wiążący.

10. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego w przypadku, gdy w terminie 

14 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą). W przypadku płatności kartą pozytywna autoryzacja jest wystarczającym komunikatem, by zrealizować transakcję. Wynik negatywny jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Kupującego, co nie wyklucza ponownego złożenia zamówienia i wybrania innego sposobu płatności.


IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie ePrzelew Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, w przypadku płatności kartą pozytywna autoryzacja jest wystarczającym komunikatem, by zrealizować transakcję.

2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską GLS lub InPost, bądź Pocztę Polską. Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub w systemie ePrzelew albo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. W przypadku płatności kartą pozytywna autoryzacja jest wystarczającym komunikatem, by zrealizować transakcję.

3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

4. Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z naruszeniem przesyłki.

5. Przy odbiorze towaru od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń przesyłki, Kupujący ma obowiązek sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny.

6. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).


V. Koszt dostawy 

1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.

5. Koszt wysyłki poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-Sklepu sklep.hadron.pl.


VI. Reklamacje

1. Uprawnienia Kupującego wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących Kupującemu i wynikających z ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe, powinien skontaktować się z obsługą e-Sklepu sklep.hadron.pl w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.

3. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-Sklepu hadron.pl. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail, bądź osobiście w siedzibie sklepu HADRON Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 59 lokal 74.

Link do Protokołu Reklamacyjnego: http://www.sklep.hadron.pl/Protokol-Reklamacyjny.php 

4. KWadliwy towar, wraz z protokołem reklamacyjnym, oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura), klient dostarcza lub wysyła na własny koszt, na adres siedziby firmy: HADRON Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 59 lokal 74.
(podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego)

5. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz dołączenie do reklamowanego towaru wszelkich akcesoriów, dokumentów zakupu (paragon lub faktura) oraz opisu usterki. Adres wysyłki: HADRON Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa ul. Krasińskiego 59 lokal 74. 

6. Na produkty sprzedawane w internetowym sklepie hadron.pl, o ile nie jest zaznaczone inaczej, udzielana jest 2 letnia gwarancja.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę płatniczą, z której dokonana była zapłata.

8. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki naprawionego towaru lub nowego egzemplarza lub zamiennika ponosi firma Hadron Paweł Ślubowski.

9. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w parametrach technicznych monitorów nie stanowią podstawy do reklamacji.

11. Wymiary produktów podane w e-Sklepie sklep.hadron.pl mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych i nie stanowi podstaw do reklamacji.


VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

1. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności

2. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-Sklepu sklep.hadron.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: magazyn@hadron.pl , lub wysyłając na adres sklepu HADRON Paweł Ślubowski ul.Krasińskiego 59 lokal 74, 01-755 Warszawa. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, lub formularza dostępnego na stronie e-Sklepu sklep.hadron.pl pod linkiem: http://www.sklep.hadron.pl/Mozliwosc-zwrotu.php

3. Przesyłkę ze zwracanym towarem, należy nadać na adres HADRON Paweł Ślubowski, 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 59 lokal 74.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data zakupu], data odbioru przedmiotów [data odbioru] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Numer zamówienia: [numer]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

5. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.


VIII. Poufność danych osobowych 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-Sklepu sklep.hadron.pl. (link do polityki prywatności http://www.sklep.hadron.pl/Polityka-Prywatnosci.php ) 


IX Prawo własności intelektualnej 

Cała zawartość stron internetowych e-Sklepu hadron.pl (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnymi sposobami na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania, czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.


X. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-Sklepu sklep.hadron.pl w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany regulaminu, cen, parametrów itp. Danych, o których mowa w niniejszym regulaminie nie dotyczą zamówień złożonych. Zamówienia realizowane są zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie ich złożenia i według cen obowiązujących w tej dacie. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U, z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).